اتاق‌ها و امکانات

سوئیت
124

سوئیت

اتاق دو تخته
213

اتاق دو تخته

اتاق سه نفره
123

اتاق سه نفره

اتاق دونفره
137

اتاق دونفره

امکانات اتاق ها

 • 2تا تخت single
 • روم سرویس 24ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی روبه جنگل یا دریا
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 •  دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز
 • وان
 • تخت king size
 • روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی روبه جنگل یا دریا
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 • دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز
 • وان
 • 1تخت king size،و 1تخت single
 • روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی دریا
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 • دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز
 • وان
 • طبقات 1 تا 4
 • 1تخت king size ، 2 تخت single
 • روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی رو به دریا
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی وایرانی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 • دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز
 • وان
 • طبقات 5 تا 9
 • 1تخت king size ، 2 تخت single
 • روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی رو به دریا
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی/ایرانی یا فرنگی/فرنگی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 • دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز
 • وان/جکوزی
 • 1تخت king size،2تخت single / 2تا تخت king size
 • روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات لاندری
 • تخت اضافه
 • ویوی رو به دریا و جنگل
 • Air conditioner
 • سرویس فرنگی و ایرانی
 • سشوار
 • مینی بار
 • یخچال
 • تلوزیون
 • تلفن با خط مستقیم
 • Wifi رایگان
 • دمپایی
 • پارکینگ اختصاصی
 • چای ساز

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید