منو کافی شاپ

اسپرسو Espresso

اسپرسو ویژه Espresso special

آمریکانو Americano

اسپرسو ماکیاتو Espresso macchiato

کاپوچینو Cappuccino

لاته Latte

موکا Mocha

کارامل ماکیاتو Caramel Macchiato

قهوه فرانسه French coffee

قهوه ترک Turkish coffee

قهوه عربی Arabic coffee

هات چاکلت Hot chocolate

وایت چاکلت White chocolate

نسکافه Nescafe

چای ماسالا Masala tea

سرویس چای دمی 2 نفره Two persons tea

سرویس چای دمی 4 نفره Four persons tea

چای مراکشی Moroccan tea

چای سبز Green tea

چای سفید White tea

چای ترش Hibiscus tea

چای کوهی Stachys lavandulifoila tea

دمنوش به لیمو Lemon Beebrush tea

دمنوش گل گاو زبان Echium tea

دمنوش بهارنارنج Orange Blossom tea

دمنوش آرامش Calming tea

دمنوش سلامت Medicinal tea

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید